Là thành phố biển đảo đầu tiên tại Việt Nam, Phú Quốc nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của cả bộ máy Nhà nước. Theo kế hoạch 2021 – 2030, định hướng phát triển của Phú Quốc sẽ phấn đấu để trở thành một đô thị biển đảo đặc sắc cùng kỳ vọng chuyển mình trở thành một “Singapore thứ 2 của Châu Á”.

Để kế hoạch đi đúng hướng thì Chính phủ và tỉnh Kiên Giang đã xây dựng quy hoạch tổng thể Phú Quốc như thế nào?

> Có thể bạn quan tâm: Tại sao nên đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng ở Phú Quốc

Nhận Báo Cáo Thị Trường Tháng 03/22

Định hướng quy hoạch tổng thể xây dựng phát triển của đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang

Theo Quyết định được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký ngày 12/02/2022, đồng ý Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố Phú Quốc năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

Định hướng phát triển của Phú Quốc – Các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022

Theo Kế hoạch đã được phê duyệt, định hướng phát triển của Phú Quốc về kinh tế – xã hội được thể hiện ở một số chỉ tiêu nổi bật như:

 • Về giá trị sản xuất (GTSX) của một số ngành chủ yếu đạt 22.098 tỷ đồng (theo so sánh giá năm 2020), tăng 8,46% so với năm 2021 với:
  • GTSX nông – lâm – thuỷ sản đạt 4.239 tỷ đồng, tăng 3,34% so cùng kỳ
  • GTSX công nghiệp – xây dựng đạt 17.859 tỷ đồng, tăng 9,75% so cùng kỳ
 • Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống (theo giá hiện hành) đạt 21.160 tỷ đồng, tăng 33,19% so cùng kỳ. Trong đó: tổng mức bán lẻ hàng hóa 11.160 tỷ đồng, tăng 21,25%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 10.000 tỷ đồng, tăng 49,63%.
 • Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản đạt 201.000 tấn, giảm 0,91% so cùng kỳ. Trong đó: nuôi trồng 1.000 tấn, tăng 40,06%.
 • Tổng thu ngân sách 5.400 tỷ đồng, tăng 26,76% so cùng kỳ.
 • Tổng chi ngân sách 2.323,519 tỷ đồng, giảm 25,76% so cùng kỳ. Trong đó: chi cân đối ngân sách thành phố 2.236,754 tỷ đồng, chi ngân sách cấp xã 86,765 tỷ đồng.
 • Huy động vốn đầu tư toàn xã hội 24.000 tỷ đồng, tăng 8,35% so cùng kỳ.
 • Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới 7/7 xã; tỷ lệ xã được công nhận nông thôn mới đạt 100%; xã Gành Dầu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
 • Số lượt lao động được giải quyết việc làm trong năm từ 2.870 lượt lao động trở lên.
 • Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% trở lên. Trong đó: lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 37% trở lên.
 • Tỷ lệ dân số sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,50%. Trong đó: tỷ lệ ở thành thị 98,60%, tỷ lệ ở nông thôn 98,40%.
 • Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,60%. Trong đó tỷ lệ hộ được sử dụng điện lưới quốc gia 92,94% (trừ Thổ Châu).
 • Tổng sản lượng hồ tiêu đạt 252 tấn, tăng 3,28% so cùng kỳ.
 • Tổng sản lượng nước mắm (quy về 30 độ đạm) đạt 12 triệu lít.
 • Tổng lượt khách du lịch đạt 02 triệu lượt, tăng 215,48% so cùng kỳ. Trong đó: khách quốc tế 500.000 lượt.
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022
Nhận Báo Cáo Thị Trường Tháng 03/22

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022

Để thực hiện được định hướng phát triển của Phú Quốc, cần thi hành những nhiệm vụ và giải pháp được đề ra như sau:

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 gắn với khôi phục phát triển kinh tế – xã hội, tạo nguồn lực để thực hiện có hiệu quả “Mục tiêu kép trong tình hình mới”.
 2. Tăng cường huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, tạo sức lan toả. Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và môi trường xã hội.
 3. Tăng cường đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; từng bước phục hồi, phát triển ngành du lịch, thương mại và dịch vụ trong điều kiện dịch Covid-19 còn tiếp diễn.
 4. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực; chăm lo phát triển giáo dục, đào tạo, văn hóa và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người dân.
 5. Nâng cao hiệu quả hoạt động, quản lý điều hành của tổ chức bộ máy chính quyền các cấp; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 6. Tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại.
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022
Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế  – xã hội Tp.Phú Quốc năm 2022

Tạm Kết

Có thể thấy rõ để thực hiện được định hướng phát triển của Phú Quốc theo đúng lộ trình từ 2021 – 2030 được Chính phủ Phê duyệt là không hề dễ dàng. Tuy nhiên với những kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội được thực hiện chi tiết và cụ thể bởi UBND tỉnh Kiên Giang, tin chắc rằng Phú Quốc sẽ đi đúng lộ trình. Thật chí với tốc độ phát triển vượt bậc như hiện tại, kỳ vọng còn vượt mục tiêu đề ra.

Nhận Báo Cáo Thị Trường Tháng 03/22
0 0 đánh giá
Article Rating
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận